Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30 - CTr/ĐU 22/01/2018 Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Tải về
01/KH-CAX 16/01/2018 Kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Tải về
37 -NQ/ĐU 08/01/2018 Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ, về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2018 Tải về
428-TB/HU 25/12/2017 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ ngày 22 tháng 12 năm 2017 Tải về
05/BC-HĐND 20/12/2017 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Tải về
10/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo Tải về
43/QĐ-VP 12/12/2017 Quyết định của Văn phòng UBND huyện v/v thành lập Tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn Tải về
74/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý Tải về
423/TB-UBND 07/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 Tải về
11-NQ/HU 06/12/2017 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
123

Cơ quan chủ quản: Xã Hồng Quang - Nam Trực
Địa chỉ: xã Hồng Quang - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xahongquang.ntc@namdinh.gov.vn